Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Правни и икономически аспекти на държавния контрол за спазване на трудовото законодателство

[Монография]
Галина Йолова
Други: Андрияна Андреева (*); Христина Благойчева (*); Дарина Димитрова (*); Пламена Недялкова (*); Христоско Богданов (*)
У 1661

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2022
Страници
255 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
349.2 Трудово право
Ключови думи
трудово законодателство, държавен контрол, трудова заетост, правни аспекти, икономически аспекти, емпирично изследване
ISBN
978-954-21-1131-3
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 236 - 252 и под линия
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Хранилище - книги заемна 7

Действия