Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Moving in Europe

Your Social Security Rights
CDR 125

Детайли

Издателство
Europ. Commission
Местоиздаване
Brussels
Година на издаване
2008
Страници
диск (1 бр.)
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
социално дело, социално осигуряване, здравно осигуряване, майчинство, безработица, ЕДЦ, Европа
ISBN
92-79-02457-4
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия