Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Преки данъци

Александър Колчев; Веска Димитрова; Аксения Монова
B 67377

Детайли

Издателство
ИК ПАКС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2002
Страници
464 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
корпоративно подоходно облагане, физически лица, данък върху дохода, местни данъци и такси
ISBN
954-9658-32-5
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия