Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Развитие на капиталовите пенсионни фондове

Финансови аспекти, резултати, решения и перспективи за България : [Монография]
Станислав Димитров
Други: Григорий Вазов (Ред. кол.)
B 74637

Детайли

Издателство
ВУЗФ
Местоиздаване
София
Година на издаване
2013
Страници
248 с. : с табл. и диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
364 Социално осигуряване [подпомагане]
Ключови думи
осигурителен риск, осигурителни плащания, пенсионни схеми, инвестиционен риск, парични потоци
ISBN
978-954-8590-24-2
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. под линия
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия