Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2006
Страници
462 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.6 Финанси в стопанския сектор
Ключови думи
финанси, корпоративни финанси, ..корпорация /и, корпоративно управление, финансов мениджмънт, пазари, институции, финансова среда, финансови отчети, ливъридж, брейк-ивън, финансово планиране, пари, корпоративни облигации, корпоративни акции, риск, портфейл, инвестиционни проекти, лизинг, капитал, дивиденти, оборотен капитал, запаси, вземания
ISBN
978-954-449-267-0
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 457 - 461 и под линия 14.00, 16.00 лв
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 3
Отчислен 2
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 18
Заета от читател 4

Действия