Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2006
Страници
462 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
658.1 Финанси в стопанския сектор 658.15 - фирмени финанси (стар 336.6 )
Ключови думи
корпоративни финанси, корпоративно управление, финансов мениджмънт, пазари, институции, финансова среда, финансови отчети, ливъридж, брейк-ивън, финансово планиране, пари, корпоративни облигации, корпоративни акции, риск, портфейл, инвестиционни проекти, лизинг, капитал, дивиденти, оборотен капитал, .запаси, вземания
ISBN
978-954-449-267-0
Отрасъл
Управление 65-69
Забележка
Библиогр. с. 457 - 461 и под линия 14.00, 16.00 лв
Тематични рубрики
Бизнес и индустр. мениджмънт. Организация на търговията
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 3
Отчислен 2
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 19
Заета от читател 3

Действия