Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Кодекс за социално осигуряване

Загл. изм. - ДВ, бр.67 от 2003 г. : Последна актуализация ДВ. бр. 105 от 29 дек. 2005 г.
B 70439

Детайли

Издателство
Нова звезда
Местоиздаване
София
Година на издаване
2006
Страници
236 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
364 Социално осигуряване [подпомагане]
Ключови думи
социални проблеми, социално дело, Кодекс за социално осигуряване, държавно обществено осигуряване, допълнително социално осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване, безработица, професионална квалификация, фондове за социално осигуряване, дружества, несъстоятелност, административни мерки, наказателна отговорност, нормативна уредба
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия