Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Актуални данъчни проблеми

Коментар
Илия Николов
B 67012

Детайли

Издателство
Делова седмица
Местоиздаване
София
Година на издаване
2001
Страници
48 с
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
корпоративно подоходно облагане, ДДС, данък върху доходите на физическите лица
Отрасъл
Обществени науки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия