Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Бюджетирование в системе управленческого учета малого бизнеса

Методика и организация постановки : Монография
М. Вахрушина; Л. Пашкова
B 76656

Детайли

Издателство
Инфра-М
Местоиздаване
Москва
Година на издаване
2018
Страници
114 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336 Финанси. Публични финанси. Митническо дело. Банкова и парична система.
Ключови думи
бюджетиране, малък бизнес, система на бюджетиране, управленско счетоводство, дребен бизнес
ISBN
978-5-9558-0374-6
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 100 - 103
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия