Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад

Биометанизация на плодови и зеленчукови отпадъци = Biomethanization of Friut and Vegetable Waste

Ваня Живкова Иванова

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Източник
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади oт тринадесета научна конференция = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from Thirteen Scientific Conf.
Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2018
Страници
с. 291 - 299
Ключови думи
плодово-зеленчукови отпадъци, плодови отпадъци, зеленчукови отпадъци, анаеробно разлагане, биогаз, парникови газове, екологични условия, хидролиза
ISBN
ISBN 978-954-21-0977-8

Действия