Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Монография

CSR and Socially Responsible Investing Strategies in Transitioning and Emerging Economies

Anetta Kuna-Marszalek
Други: Agnieszka Klysik-Uryszek (Ed.); Cornelia Filipova (*); Hristina Blagoycheva (*); Христина Благойчева (*); Корнелия Филипова (*)

Детайли

Издателство
IGI Global
Местоиздаване
Hershey, Pennsylvania, USA
Година на издаване
2020
Страници
346 p. - (ABSCA Book Ser.)
Ключови думи
корпоративна социална отговорност, инвестиционни стратегии, развиващи се икономики, corporate social responsibility (CSR)
ISBN
ISSN 2327-3429 (print) ; 2327-3437 (online)
Забележка
Авт. на гл. 1 със загл. Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development (pp. 1 - 22) е Cornelia Avgustinova Filipova, а на гл. 3 със загл. Digitization as a Stimulus for Corporate Social Responsibility (pp. 46 - 64) е Hristina Vilhelm Blagoycheva ; Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA) Book Series. - Кн. съдърж. 14 гл. с различни авт.

Действия