Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад

Професор Цани Калянджиев - основател на научното Стокознание в България = Proffesor Tsani Kalyandzhiev - Founder of Scientific Commodity Science in Bulgaria

Събка Пашова

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Източник
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади oт тринадесета научна конференция = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from Thirteen Scientific Conf.
Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2018
Страници
с. 11 - 21
Ключови думи
Цани Калянджиев, биография, научно развитие, жизнен път, обществена дейност, публикации, стоковедна наука
ISBN
ISBN 978-954-21-0977-8

Действия