Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Кодекс за социално осигуряване

Последни изм., ДВ, бр.112 от 2004 г
B 69714

Детайли

Издателство
Нова звезда
Местоиздаване
София
Година на издаване
2005
Страници
271 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
нормативна уредба, законодателство, правна база, социално осигуряване, държавно обществено осигуряване, обезщетения, трудова злополука, пенсионно осигуряване, задължително осигуряване, допълнително социално осигуряване, дружества, данъчни облекчения, доброволно осигуряване, безработица, професионална квалификация, фондове за социално осигуряване
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия