Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Новото данъчно законодателство през 2018 година

Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси
Анета Георгиева
B 76745

Детайли

Издателство
ИК Труд и право
Местоиздаване
София
Година на издаване
2018
Страници
832 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
данъци върху доходите на физически лица, ДДС, акцизи, корпоративно подоходно облагане, местни данъци и такси
ISBN
1313-2814
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1

Действия