Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Осигурителни системи и фондове

Учебно помагало [за студентите от ИУ - Варна]
Христина Благойчева
У 1572

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2020
Страници
160 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
задължителни осигурителни фондове, осигуряване по трудови договори, осигуряване по граждански договори, обезщетения за временна неработоспособност, обезщетения при безработица, гарантирани вземания
ISBN
978-954-21-1014-9
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 2
Заета от читател 14

Действия