Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

Посл. изм. ДВ, бр. 102 от 15 дек. 2000г.; Правилник за прилагане на ЗДДС : Посл. изм.,ДВ,бр.15 от 16 февр. 2001. В сила от 1 ян. 2001 г
A 5179

Детайли

Издателство
Паралакс
Местоиздаване
София
Година на издаване
2001
Страници
192 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
доставки, специални режими, процедурни правила, документация, .отчетност, митница, МВР, прокуратура, санкции, данъчен кредит
ISBN
954-741-004-0
Отрасъл
Обществени науки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия