Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2008
Страници
376 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.1/.5 Държавни (публични) финанси
Ключови думи
финанси, публични финанси, публично стопанство, публични блага, приходна система, държава, данъчно облагане, данъчна система, подоходни данъци, социално осигуряване, имуществени данъци, държавни разходи, бюджет, държавен дълг, международни публични финанси, фискален федерализъм, европейска интеграция
ISBN
978-954-449-384-4
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 6

Действия