Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебник

Управление на банковия персонал

[ За студентите от магистърска степен на ИУ - Варна ]
Данчо Петров

Чети онлайн

У 1116, B 70969

Детайли

Издателство
СТЕНО
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2006
Страници
144 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
331.108:336.71 Управление на банковия персонал
Ключови думи
труд, работодател/и, управление, персонал, банки, XX век, човешки ресурси, мениджмънт, длъжностна характеристика, професиограми, уебсайтове, .тест, интервю, кадрова политика, уволнение, атестация, ..стимулиране, мотивация, работна заплата, обучение, квалификация
ISBN
978-954-449-287-8
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 138 - 142
Тематични рубрики
Труд. Работодател
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 11
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1

Действия