Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система

2007 - 2012
Божидар Божинов
B 74411

Детайли

Издателство
Акад. изд. Ценов
Местоиздаване
Свищов
Година на издаване
2013
Страници
168 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.71 Банки. Банково дело. Банкови операции
Ключови думи
финансова система, ликвидност, търговски банки, капиталова адекватност, банкови активи
ISBN
1310-2737
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 163 - 187 и под линия
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1

Действия