Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Публикации на автори от ИУ" | Доклад

Възможности за използване на специфични и локални видове бира за повишаване удовлетвореността на клиентите на заведения за хранене и развлечения = Opportunities to Use Specific and Local Types of Beer to Increase Satisfaction of F&B Establishment Cus

Петя Атанасова

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Източник
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с доклади oт тринадесета научна конференция = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conference Proceedings from Thirteen Scientific Conf.
Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2018
Страници
с. 214 - 222
ISBN
978-954-21-0977-8

Действия