Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Статии, стандарти, автореферати" | Доклад

Eкологичните маркировки и познанията на европейските и българските потребители = Eco - labels and Knowledge of European and Bulgarian consumers

Ива Костова
Други: Даниела Иванова ()

Чети онлайн

B 76863

Детайли

Източник
Стоковедната наука - традиции и актуалност : Сборник с докл. oт тринадесета науч. конф., посв. на 70 г. от създаването на кат. и спец. Стокознание = Commodity Science - Traditions and Actuality : Conf. Proc. from Thirteen Scientific Conference 123456
Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Година на издаване
2018
Страници
с. 165-171
Ключови думи
екологични маркировки, решение за покупка, информираност, потребителски предпочитания
ISSN
978-954-21-0977-8
Тематични рубрики
Изпитване на материали. Стокознание. Обща енергетика

Действия