Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

У 1414

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2014
Страници
356 с. : с табл., диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
339 Търговия. Международни икономически отношения. Световно стопанство
Ключови думи
кооперативна търговия, България, инвестиции, потребление, трудови ресурси, франчайзинг, риск, конкурентоспособност, мобилна търговия, финансово посредничество, електронна търговия, информационни технологии, социални мрежи, търговски центрове
ISBN
978-954-21-0772-9
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 350 - 355
Тематични рубрики
Търговия. Международни финанси. МИО
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 11
Читалня 2
Заета от читател 2
Отчислен 1

Действия