Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Данъчни закони

2002 : С всички изм. и доп. към ДВ, бр. 2 от 8 ян. 2002 г.
Петя Димова
A 5192

Детайли

Издателство
ПАРАЛАКС
Местоиздаване
София
Година на издаване
2002
Страници
319 с
Класификационен индекс
УДК Значение
336.2 Данъци. Такси. Налози. Плащания
Ключови думи
Закон за облагане доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за ДДС, Закон за акцизите
ISBN
954-741-050-4
Отрасъл
Обществени науки
Инвентаризация
Статус Брой
Хранилище - книги заемна 1

Действия