Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Как да напиша и защитя дисертация?

Докторантска аналитика
Пано Лулански
B 71251

Детайли

Издателство
Инст. за прил. социално-ик. изследвания и продължаващо обучениое
Местоиздаване
София
Година на издаване
2007
Страници
210 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
378.2 Академични степени. Квалификация. Дипломи. Изпити
Ключови думи
образование, дисертация, защита на дисертация, докторантура, докторантска аналитика, законодателство, нормативна уредба, научно творчество, мислене, научно изследване, анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, сравнителен метод, работна хипотеза, количествени методи, абстрактно, научни жанрове, библиографско описание, цитиране, автореферат, рецензиране, стил на писане, пропуски, информационно осигуряване
ISBN
978-954-92022-1-2
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
10.00 лв.
Тематични рубрики
Образование. Възпитание
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 8
Заета от читател 1

Действия