Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Макроикономика

Тестове, задачи, въпроси [за студентите от ИУ - Варна]
Христо Мавров
Други: Калоян Колев (*); Калин Господинов (*); Татяна Иванова (*); Вениамин Тодоров (*); Силвия Господинова (*); Александър Тодоров (*); Свилена Михайлова (*); Силвия Братоева-Манолева (*)
У 1642

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2022
Страници
170 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
330.101.541 Макроикономика
Ключови думи
брутен вътрешен продукт (БВП), съвкупно търсене, съвкупно предлагане, макроикономическо равновесие, стопански цикли, фискална политика, паричен пазар, валутен курс
ISBN
978-954-21-1106-1
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. с. 169
Тематични рубрики
Макроикономика. Микроикономика
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Читалня 1
Подръчен фонд 1
Заета от читател 24
Хранилище - книги заемна 4

Действия