Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Осигурителни схеми

Нено Павлов
B 73579

Детайли

Издателство
Фабер
Местоиздаване
В. Търново
Година на издаване
2011
Страници
436 с. : с диагр.
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
човешки ресурси, социално осигуряване, държавно обществено осигуряване, финансова организация, осигурителни вноски, обезщетения, майчинство, здравно осигуряване, трудова злополука, професионално заболяване, временна нетрудоспособност, пенсионно осигуряване, трудова дейност, безработица, пазар на труда, насърчаване на заетостта, здравно осигуряване, гарантирани вземания, приватизация, допълнително доброволно пенсионно осигуряване
ISBN
978-954-400-590-0
Отрасъл
Обществени науки
Забележка
Библиогр. след всяка гл. и под линия
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 2

Действия