Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Монография

Банково кредитиране на аграрния бизнес

Рискове и алтернативи : [Монография]
Стефан Вачков; Емилия Спасова Янакиева; Данчо Петров

Чети онлайн

У 1027

Детайли

Издателство
Унив. изд. Наука и икономика
Местоиздаване
Варна
Година на издаване
2004
Страници
188 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
336.77:338.43 Кредитиране на аграрния (селскостопански) сектор
Ключови думи
кредитиране на бизнеса, аграрен сектор, управление на риска, риск мениджмънт, иновации, кооперативно кредитиране, земеделски кооперации, Европа, пазарна икономика, държавно подпомагане, капитал, инвестиционни имоти, кредитен портфейл
ISBN
954-21-0205-4
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Финанси. Банки
Инвентаризация
Статус Брой
Архивен 1
Хранилище - книги заемна 7
Читалня 2

Действия