Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Учебно пособие

Мениджмънт на осигурителните вноски и плащания

[Сборник за студентите от спец. Финанси на ИУ - Варна]
Христина Благойчева; Калин Илиев

Чети онлайн

B 74510

Детайли

Издателство
Фабер
Местоиздаване
В. Търново
Година на издаване
2013
Страници
100 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
368.4 Социално осигуряване. Работническо осигуряване
Ключови думи
социално осигуряване, трудови договори, граждански договори, собственик, обезщетения, безработица, гарантирани вземания, труд, пенсиониране, осигурителен доход, нормативна уредба, наредби
ISBN
978-954-400-939-7
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Социални проблеми. Застрахователно дело
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 1
Архивен 1

Действия