Къде желаете да търсите

Какво желаете да търсите

Търсене в

Подредба

Каталог "Книги" | Книга

Новото данъчно законодателство през 2017 година

Актуализиран текст на основните данъчни закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси
Анета Георгиева
B 76156

Детайли

Издателство
ИК Труд и право
Местоиздаване
София
Година на издаване
2017
Страници
808 с.
Класификационен индекс
УДК Значение
347.73:336.2 Данъчно законодателство в областта на търговското дело, финансовото право, банковото дело, кредит и
Ключови думи
Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС), акцизи, местни данъци и такси, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК)
ISBN
1313-2814
Отрасъл
Обществени науки
Тематични рубрики
Право
Инвентаризация
Статус Брой
Читалня 1
Хранилище - книги заемна 2

Действия